Socialrätt

Socialnämnden kan i vissa fall frånta en förälder sitt barn.

Det är oerhört ingripande och det krävs att socialnämnden presenterar starka skäl för sitt agerande. Välkommen att kontakta advokat Maria Cronkvist om frågor kring tvångsomhändertagande eller behöver hjälp i ett annat ärende som rör familjen.