Tvistelösning

Att bli indragen i en tvist kan kännas olustigt, vara tidskrävande och dyrt.

Advokat Maria Cronkvist kan analysera situationen och bistå med råd om hur Du kan agera. I förekommande fall hjälper advokat Maria Cronkvist Dig med att tillvarata Din rätt och agera ombud i förhandlingar. Det kan också handla om att få hjälp i frågor om bodelning och andra frågor med anledning av skilsmässa och separation.